Wolontariat Łączy Pokolenia to projekt mający na celu aktywizacje osób w wieku senioralnym z 4 wielkopolskich powiatów (powiat kościański, obornicki, poznański i słupecki) za sprawą zaangażowania ich we wspólne międzypokoleniowe działania społeczne z uczniami i uczennicami z lokalnych szkół, tym samym pokazując, że wolontariat może łączyć pokolenia i jest doskonałą formą lokalnej integracji!

Wolontariat łączy pokolenia w liczbach

- zaangażowanych zostanie minimum 88 osób

- min. 40 seniorów i seniorek z Wielkopolski

- min. 40 uczniów i uczennic z 4 szkół podstawowych/ponadpodstawowych z Wielkopolski wraz ze swoimi koordynatorami(1 osoba ze szkoły)

Czas trwania projektu: 15.03.2023 – 31.12.2023

JAKI MAMY CEL?

  • chcemy rozwinąć różnorodne formy aktywności społecznej międzypokoleniowej poprzez zaangażowanie wolontariuszy w różnym wieku (seniorów, dzieci i młodzieży) 
  • chcemy, aby seniorki i seniorzy poczuli, że mają MOC do działań i mogą angażować się w inicjatywy społeczne,
  • naszym celem jest także zmiana postaw oraz postrzegania wobec starości i niepełnosprawności u dzieci i młodzieży.
WARSZTATY DLA SENIORÓW I SENIOREK

Poprzez realizowane warsztaty na temat wolontariatu i aktywności społeczno-obywatelskiej seniorów uczestnicy poznają świat wolontariatu i na własne oczy przekonają się, że wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych. Dowiedzą się czym jest wolontariat, na czym polegają zadania wolontariusza, jakie powinien posiadać cechy oraz jaki obowiązuje go kodeks etyczny. Poznają różne rodzaje i formy pracy wolontariackiej, zastanowią się nad tym, jakie korzyści przynosi wolontariat osobom, którym pomagamy, a także samym wolontariuszom. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także przykładowe akcje wolontariackie, w tym międzypokoleniowe jako inspiracja do przyszłych akcji wolontariackich zaplanowanych w projekcie. Tego typu warsztaty to także doskonała forma do integracji i poznania własnych zasobów, talentów i umiejętności, które będą przydatne w przyszłych działaniach.

WARSZTATY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC

W trakcie spotkania przybliżamy proces starzenia się ludzi i wynikające z tego względu zmiany biologiczne, społeczne i psychologiczne. Poruszone zostają kwestie planowania swojej starości, demografii oraz AGEIZMu (tj. dyskryminacji ze względu na wiek). Co więcej, uczestnicy/uczestniczki zakładają specjalny kombinezon - symulator starości pozwalający na wczucie się w rolę seniora (uczestnicy zakładając specjalny kombinezon ograniczający ruchy czy imitujący wadę wzroku, uświadomią sobie - z czym na co dzień borykają się osoby starsze). Wśród modułów w kombinezonie jest m.in. symulacja choroby Parkinsona, udaru mózgu oraz choroby oczu jaskra i zaćma. Oprócz tego uczniowie i uczennice dowiedzą się jak można pomagać osobom starszym (także z niepełnosprawnościami),

Następnie przed uczniami i uczennicami zostanie postawiony cel - stworzenie kampanii społecznej zwiększającej świadomość na temat starości oraz zachęcającej do działań międzypokoleniowych.

W projekcie biorą udział następujące szkoły i ośrodki:
1. Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach oraz Dzienny i całodobowy dom pobytu seniora Bunia
2. ZSP w Kiszewie oraz Klub "Senior+" w Obornikach
3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie oraz Miejski Klub Seniora
4. LO w Słupcy oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupcy

---

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego     logo CREO