W 2019 roku uruchomiliśmy nowy program dla szkół: „DziałaMY w Metropolii Poznań”, który realizujemy w partnerstwie z Metropolią Poznań. W ramach projektu w 25 szkołach z powiatu poznańskiego rozwijamy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, w których dzieci i młodzież organizują szkolne budżety obywatelskie i uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.

DziałaMY

Nasz wniosek został uznany przez ekspertów za innowacyjny i zajął prestiżowe 9 miejsce w gronie 450 projektów z całego kraju.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.