PRZEZ WOLONTARIAT DO INTEGRACJI II

 
Przez Wolontariat do Integracji II to kontynuacja projektu, który rozpoczęliśmy w 2021 roku. W jego ramach założyliśmy kompleksowe działania wychodzące naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz deficytem wolontariuszy wspierających organizacje pozarządowe, czy instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 
Nasze działania projektowe w projekcie Przez Wolontariat do Integracji realizujemy w 3 obszarach:
 1. WARSZTATY I WSPARCIE DORADCZE DLA KADR ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W ramach projektu zaplanowaliśmy warsztat dla przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Tematyka szkolenia wiąże się ze zwiększeniem wiedzy kadr instytucji w zakresie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem potencjału wolontariuszy.

W trakcie szkolenia przekazujemy swoje doświadczenia niezbędne we współpracy z wolontariuszami, m.in.

  • planowanie akcji wolontariackich,
  • sposób zarządzania i organizacji pracy wolontariuszy,
  • rekrutacja i motywacja,
  • kwestie formalne, odpowiedzialność, ubezpieczeniem itp.

A także wymieniamy się dobrymi praktykami.

Do projektu zapraszamy 5 NGO z Poznania.

2. WARSZTATY DLA UCZNIÓW na temat NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Zaplanowaliśmy realizację cyklu zajęć lekcyjnych oraz działań integrujących w 5 poznańskich szkołach.

W każdej z zaangażowanych placówek realizujemy dwa warsztaty:

  • warsztat na temat niepełnosprawności,
  • spotkania z osobami z niepełnosprawnościami,

Na zajęciach przybliżamy zasady savoir-vivre oraz możliwości asystowania i wspierania osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest „odczarowanie” postrzegania osób z niepełnosprawnościami poprzez pryzmat funkcjonujących w świadomości społecznej przesądów, mitów, czy stereotypów i podjęcie próby utrwalenia postaw pozytywnych wobec osób z niepełnosprawnością. 

Podczas spotkań z naszymi trenerami z niepełnosprawnością uczniowie i uczennice poznają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami, które dzielą się swoimi historiami, przejawami dyskryminacji z jakimi się spotykają i przede wszystkim zachęcą młodych do wspólnej dyskusji.

Celem zajęć jest wzbudzenie szacunku wobec osób z niepełnosprawnościami i zachęta do pracy wolontariackiej na ich rzecz (np. na spotkaniach integracyjnych czy WTZ). 

Ponadto w każdej ze szkół uczestniczącej w projekcie przeprowadzona zostanie akcja wolontariacka i kampania społeczna

W ten sposób uczniowie i uczennice wykorzystają wcześniej zdobytą na warsztatach wiedzę w praktyce. 

3. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU WOLONTARIUSZY

Do projektu zaprosimy również wolontariuszy i wolontariuszki - Drużynę CREO! #druzynaCREO Z którą będziemy wspierać działania organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Jak dołączyć do Drużyny CREO?

To proste! Wypełnij kwestionariusz wolontariusza, napisz nam trochę o swoich zainteresowaniach i oczekiwaniach. Odezwiemy się zwrotnie z propozycjami i zaproszeniem na szkolenie:

KWESTIONARIUSZ WOLONTARIUSZA/WOLONTARIUSZKI

Grupa młodych osób w koszulkach z ologowaniem CREO wygłupia się do zdjęcia.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań na naszych social mediach: Facebook oraz Instagram oraz aktualnościach strony internetowej.

--
Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
#poznanwspiera
logo creo   logo Pomocni Poznań. Wolontariat poznańskilogo urzędu miasta Poznania