Od SBO do PBO
Głównym założeniem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej młodzieży oraz zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w Poznaniu.
 
W ramach działań zrealizowane zostaną następujące aktywności:
  • przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do pełnienia roli Koordynatorów i Koordynatorek Szkolnych Klubów Młodego Obywatela.
  • warsztaty dla uczniów i uczennic zapoznające z ideą Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i przygotowujące do przeprowadzenia SBO w swojej szkole w maju 2021. 
Projekt będzie także znakomitą okazją, by zachęcić młodzież do aktywnego udziału w procedurze zgłaszaniu propozycji i oddawania głosów w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.
 
W projekt “Od SBO do PBO” zostały włączone 3 poznańskie szkoły:
  • Szkoła Podstawowa nr 57,
  • II Liceum Ogólnokształcące,
  • V Liceum Ogólnokształcące.

logo szkolny budżet obywatelski

---

Projekt realizowany w okresie kwiecień-maj 2021 na zlecenie Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania.