Projekt regrantingowy CREO -  Wolontariat do Poznania!
 • TWORZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH TO TWOJA PASJA?
 • SZUKASZ MOŻLIWOŚCI NA OTRZYMANIE MAŁEGO GRANTU?
 • ROZWIJASZ WOLONTARIAT NA TERENIE POZNANIA?  

W konkursie regrantingowym WOLONTARIAT DO POZNANIA kompleksowo wsparliśmy 24 organizacje pozarządowych/instytucje pożytku publicznego/grupy nieformalne z Poznania w profesjonalizacji działań wolontariackich i współpracy z wolontariuszami.

Jesteście ciekawi realizowanych inicjatyw?? Zapraszamy na stronę: www.wolontariat.poznan.pl

W trakcie trwania projektu realizowaliśmy szereg działań, które pozwalają wprowadzić w struktury długofalową politykę rozwijania wolontariatu. Centralnym punktem projektu był konkurs regrantingowy w ramach, którego zostały rozdysponowane 24 minigranty (o maksymalnej wysokości 1500 zł) na inicjatywy wolontariackie realizowane przez NGO/instytucje pożytku publicznego oraz grupy nieformalne.

Ponadto dzięki uruchomionemu punktowi informacyjno-konsultacyjnemu beneficjenci mieli możliwość bieżącego konsultowania swoich pomysłów zarówno na etapie ich składania jak i realizacji oraz rozliczania. Całość dopełniły szerokie działania szkoleniowe i doradcze z zakresu wolontariatu oraz pakiet merytoryczny składający się z publikacji i zestawu przydatnych dokumentów.

Kto mógł ubiegać się o dotację?
 • organizacje pozarządowe
 • grupy nieformalne pod patronatem organizacji pozarządowej
 • inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego (wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW)
 
Lista rankingowa WOLONTARIAT DO POZNANIA! Łącznie ocenie podległo 38 wniosków. Do dofinansowania zarekomendowanych zostało 25 pomysłów: LISTA Z WYNIKAMI OCENY MERYTORYCZNEJ
 

Organizacjom i grupom nieformalnym, którym zostały przyznane granty, serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem ze spotkania informacyjno-organizacyjnego dla grantobiorców, które odbyło się w dniu 18 października. Podczas spotkania zaprezentowane zostały kolejne etapy projektu, szczegóły dotyczące umów o dofinansowanie, informacje dotyczące dokumentowania realizowanych działań i ponoszonych wydatków oraz wiele innych informacji przydatnych realizatorom dofinansowanych pomysłów.

LINK Z NAGRANIEM ZE SPOTKANIA DLA GRANTOBIORCÓW (18.10.2021)

Organizacje i grupy nieformalne, które niestety nie otrzymały dofinansowania zachęcamy do analizy kart oceny ekspertów / ekspertek i uwzględnienia ich rekomendacji w pracy nad kolejnymi wnioskami. Karty ocen zostaną wszystkim Wnioskodawcom wysłane drogą mailową w najbliższych dniach.

Wszystkim Państwu dziękujemy za udział!

Harmonogram KONKURSU
 1. Ogłoszenie naboru na mikrodotacje - 26.08.2020
 2. Zgłoszenia pomysłów na mikroprojekty przez uprawnionych projektodawców - 26.08 - 24.09.2021 r.
 3. Ocena projektów - dokonywana przez ekspertów CREO oraz Urzędu Miasta Poznania: 24.09 - 5.10.2021 r.
 4. Ogłoszenie wyników naboru - najpóźniej 5.10.2021 r.
 5. Podpisywanie umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie oraz wypłaty środków - 5.10 - 31.10.2021 r.
 6. Realizacja miniprojektów wyłonionych w konkursie - 5.10 - 24.12.2021 r.
 7. Sprawozdania z realizacji miniprojektów - do 27.12.2021 r.
 

Maksymalna kwota grantu: 1500 zł (nie wymagamy wkładu własnego!)

NABÓR ZAKOŃCZONY - Jak można było złożyć ofertę?

Oferty należało złożyć na załączonym poniżej formularzu wniosku (dokumentacja konkursowa). O zakwalifikowaniu Wniosku do Konkursu decydowała data i godzina wpływu do Operatora:

 1. w przypadku wysłania zeskanowanego Wniosku mailem, Wniosek musiał zostać wysłany najpóźniej 24.09.2021 r. do godziny 16.00,
 2. w przypadku wysłania Wniosku pocztą decydowała data wpływu do biura CREO (a nie data stempla pocztowego) najpóźniej do 24.09.2021 r. do godziny 16.00,
 3. w przypadku złożenia Wniosku osobiście – można było tego dokonać najpóźniej w dniu 24.09.2021 r. do godziny 16.00.

 

WYNIKI:

OCENA FORMALNA - LISTA Z WYNIKAMI OCENY FORMALNEJ Z DNIA 29 WRZEŚNIA

OCENA MERYTORYCZNA  - LISTA Z WYNIKAMI OCENY MERYTORYCZNEJ Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu

Wzór formularza wniosku - wersja pdf

Wzór formularza wniosku - wersja doc

Wzór karty oceny formalnej

Wzór karty oceny merytorycznej

Regulamin oceny wniosków

Wzór sprawozdania

Wzór umowy dofinansowania

Wzór porozumienia o powołaniu grupy nieformalnej - wersja pdf

Wzór porozumienia o powołaniu grupy nieformalnej - wersja doc

Wzór porozumienia wolontariackiego w konkursie WOLONTARIAT DO POZNANIA

Wzór opisu dokumentów finansowych w konkursie WOLONTARIAT DO POZNANIA

Oświadczenia grantobiorcy

Logo Miasta Poznań oraz POMOCNI POZNAŃ

 

2 września odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla pomysłodawców!

Nagranie dostępne jest na naszym YouTube, zapraszamy do obejrzenia: KLIK

Punkt konsultacyjno - informacyjny

Przez cały okres trwania projektu zapraszamy do kontaktu z naszym punktem konsultacyjno-informacyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16:

- online pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefonicznie: 503 912 757
- stacjonarnie w biurze CREO: ul. Kochanowskiego 8A/2 Poznań (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym).
Działania szkoleniowe i doradcze nt. wolontariatu

Dla pomysłodawców zaplanowaliśmy szereg działań związanych ze wzmacnianiem ich organizacji/ instytucji pożytku publicznego / grup nieformalnych we wdrażaniu działań wolontariackich, tak aby przygotować każdy z podmiotów realizujących mikrogranty, do trwałego włączenia idei wolontariatu w strategię swoich działań.

Pakiet autorskich materiałów merytorycznych ułatwiając rozwój wolontariatu:

 

Zachęcamy do śledzenia naszych social mediów oraz aktualności na stronie internetowej, gdzie przez cały okres trwania projektu będziemy informować Was o realizowanych działaniach.

---
Projekt WOLONTARIAT DO POZNANIA jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.
#poznanwspiera #pomocnipoznan #pozarzadowypoznan
 
 
 logo pomocni Poznań. Wolontariat poznański  logo creo  logo urzędu miasta Poznania