„Senior w świecie VR” to tytuł naszego projektu innowacyjnego zgłoszonego do testowania w ramach Innowacji Społecznych Inkubatora Wielkich Jutra Dostępność Plus.

Projekt został stworzony na bazie doświadczeń CREO w realizacji projektów na rzecz osób zależnych zamieszkujących Domy Pomocy Społecznej. Głównym założeniem innowacji jest wdrożenie modelu zajęć w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR, a tym samym, poprzez tę technologię, stworzenie zupełnie nowej jakości prowadzenia unikalnych, wartościowych i idących z duchem czasu zajęć terapeutycznych dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS.

Budowanie pozytywnych zmian

Starsza kobieta trzyma w dłoniach okulary VR.

Warsztaty z wykorzystaniem gogli VR niosą ze sobą wpływ terapeutyczny, a rzeczywistość wirtualna staje się użytecznym narzędziem do wprowadzania pozytywnych zmian dla wielu osób, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Badania wykazują, że rzeczywistość wirtualna może pomóc osobom starszym z radzeniem sobie z różnorodnymi problemami zdrowia psychicznego.

Rzeczywistość wirtualna ma moc, aby dać seniorom swobodę odkrywania miejsc, które, z różnych przyczyn, nie są dla nich już dostępne lub też powrotu do tych, które chcieliby ponownie zobaczyć, a nie mają takiej możliwości. Nie można zapominać także o aspekcie edukacyjnym poprzez przybliżenie nowoczesnych technologii osobom w starszym wieku i zwyczajnie zapewnieniu radości tej grupie poprzez świetną zabawę w wirtualnej rzeczywistości.

 

Kolaż trzech zdjęć. Na nich uśmiechnięta para seniorów: kobiety, która siedzi na wózku i mężczyzny. Seniorzy kolejno ubierają okulary VR, przytulają się do siebie, szeroko się uśmiechając.

Możliwość przybliżenia nowoczesnej technologii dla specyficznej grupy jaką są seniorzy i osoby z niepełnosprawnością, np. zamieszkujące DPS, pozwoli na wprowadzenie swoistego powiewu świeżości w miejsca, które, z różnych przyczyn – głównie finansowych, nie mogą realizować tego typu zajęć. Ważnym aspektem naszej innowacji jest możliwość indywidualizacji zajęć, biorąc pod uwagę możliwości, potrzeby i zainteresowania odbiorców projektu. Chcemy, aby wprowadzane zajęcia były dostępne dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od poziomu sprawności fizycznej, czy umysłowej. To niezwykle ważny aspekt, by osoba w każdym wieku, niezależnie od swojego stanu zdrowia, mogła pozostać aktywna.

Możliwości VIRTUAL REALITY

Przeżycia VR pozwalają doświadczać pozytywne emocje w odległych miejscach świata, przywoływać wspomnienia poprzez możliwość zobaczenia znajomych miejsc, przeprowadzać treningi pamięci tak ważne dla osób w wieku senioralnym, wprowadzać aspekt arteterapii, treningi mindfulness czy zmniejszać poczucie osamotnienia poprzez możliwość uczestniczenia w grupowych doświadczeniach. Eksperci podkreślają także dużą wagę treningu VR w aspekcie zachowywania pamięci przedmiotów po doświadczeniu w wirtualnej rzeczywistości. Seniorzy będą mogli także uczestniczyć w treningu pamięci, który sprzyja kształtowaniu i podtrzymywaniu potencjału umysłowego, np. wykorzystania technik mnemotechnicznych, czy ćwiczeń pamięci wzrokowej w VR.

Ubrany elegancko senior wystawia przed siebie dłonie. Na twarzy ma założone okulary VR. W tle szafa i okno firanką.

 

Profesjonalnie przygotowane scenariusze

Wspomniane wcześniej działania stworzą możliwość poprawy jakości życia seniorów - odbiorców placówek dedykowanych dla osób starszych, w tym domów pomocy społecznej. Osoby starsze często nie chcą zaakceptować nowej technologii, odrzucając ją z obawy, że nie będą w stanie jej samodzielnie użyć. Dzięki wartościowym scenariuszom przygotowanym przez specjalistów CREO chcemy pozytywnie utrwalić zajęcia z goglami VR w świadomości seniorów. Naszym celem jest przyciągnięcie ich uwagi, zainteresowania i zwiększenie gotowości na zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnej technologii w tej grupie wiekowej.

Scenariusze zajęć będzie można realizować zarówno w trakcie warsztatów indywidualnych, jak i zajęć grupowych, zależnie od preferencji i możliwości. Projekt zakłada integrację wewnątrz generacyjną wśród mieszkańców domu pomocy społecznej dzięki wspólnemu doświadczaniu nowych ekscytujących emocji podczas zajęć grupowych w wirtualnej rzeczywistości, np. wspólna podróż do Afryki śladami Aborygenów, czy zwiedzanie zabytków.

#seniorVR #seniorwswiecieVR #creo

 

Zachęcamy do śledzenia naszych działań na social mediach CREO.

FB: https://www.facebook.com/centrumcreo

INSTA: https://www.instagram.com/stowarzyszenie.creo/

--

ologowania projektowe: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, DGA, Unia Europejska