To projekt rozwijający kompetencje pedagogów z 8 poznańskich szkół!

 

W jego ramach założyliśmy kompleksowe działania przygotowujące kadrę pedagogiczną do wprowadzenia w szkole działań zwiększających wśród młodych aktywność obywatelską i społeczną. Wraz z nauczycielami i nauczycielkami chcielibyśmy budować wśród uczniów i uczennic postawę szacunku, akceptacji, tolerancji i empatii zarówno wobec siebie i nauczycieli, ale także wobec reszty społeczeństwa. ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i osób z niepełnosprawnościami ( w tym swoich rówieśników z różnymi rodzajami niepełnosprawności).

Tablica szkolna, na której są narysowane kredą różne rysunki. Widać dziecięcą rękę trzymaną w górze w geście zwycięstwa.

W trakcie wspólnych spotkań warsztatowych przekazujemy pedagogom wiedzę, wymieniamy się dobrym praktykami, wyposażamy nauczycieli i nauczycielki w przydatne programy i narzędzia, zapewniamy wsparcie doradcze oraz materiały dydaktyczne przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

 

Po teorii przyjdzie czas na praktykę!

Przed nauczycielami zostanie postawione zadanie przeprowadzenia w swojej szkole wybranej akcji, np. wolontariackiej akcji międzypokoleniowej, ogólno-szkolnej kampanii społecznej, edycji szkolnego budżetu obywatelskiego, czy debaty oksfordzkiej na nurtujący społeczność szkolną temat.
 
---
Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
#poznańwspiera