logo Działamy dla dostępności

Działamy dla Dostępności! Program rozwoju edukacji obywatelskiej / 2021-2023 to projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie CREO i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Jego głównym założeniem jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz promocja idei dostępności i uniwersalnego projektowania. Program jest częścią działań programu DziałaMY


REALIZATORZY PROJEKTU:

logo CREO          logo Metropolia Poznań


W ramach działań rozwijamy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) w 23 szkołach w Metropoli Poznań, w których dzieci i młodzież uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami, również w swojej społeczności lokalnej. 

Projekt obejmuje obszar Metropolii Poznań: Miasto i Gmina Buk, Gmina Czerwonak, Gmina Dopiewo, Gmina Kleszczewo, Gmina Komorniki, Miasto i Gmina Kostrzyn, Miasto i Gmina Kórnik, Miasto Luboń, Miasto i Gmina Mosina, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto i Gmina Oborniki, Miasto i Gmina Pobiedziska, Miasto Poznań, Miasto Puszczykowo, Gmina Rokietnica, Miasto i Gmina Skoki, Miasto i Gmina Stęszew, Gmina Suchy Las, Miasto i Gmina Swarzędz, Miasto i Gmina Szamotuły, Miasto i Gmina Śrem, Gmina Tarnowo Podgórne


TERMIN REALIZACJI: 01.09.2021 – 30.06.2023


W każdej ze szkół objętych projektem organizujemy warsztaty dla KADRY NAUCZYCIELSKIEJ oraz UCZNIÓW I UCZENNIC, a także PRZEDSTAWICIELI I PRZEDSTAWICIELEK SAMORZĄDÓW oraz RAD MŁODZIEŻOWYCH i RAD SENIORÓW:

1. DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK:

Pedagodzy z 23 zaangażowanych szkół biorą udział w szkoleniu dotyczącym organizowania pracy Szkolnego Klubu Młodego Obywatela, rekrutacji uczniów, promocji działań, organizowania szkolnego budżetu dostępności, przygotowywania i realizacji inicjatyw obywatelskich z uczniami, dostępność, integracja w praktyce oraz obsługa platformy IT obsługującej Budżet Dostępności oraz Mapy Dostępności. 

Jako koordynatorzy i koordynatorki SKMO mogą liczyć na wsparcie doradcze ekspertów CREO i Metropolii Poznań przez cały okres trwania projektu.

2. DLA UCZNIÓW I UCZENNIC:

WARSZTATY:

 • warsztaty na temat starości - uczniowie i uczennice w trakcie warsztatów zapoznają się z tematyką starości i jakie niesie ze sobą ograniczenia. Poznają trudności, bariery, sposoby zachowania się wobec osób starszych. Dzięki praktycznemu aspektowi zajęć uczą się także różnych sposobów pomocy i większego zrozumienia sytuacji osób starszych. W trakcie warsztatów wykorzystujemy symulator starości. 
 • warsztaty na temat niepełnosprawności - zajęcia na temat niepełnosprawności poruszają szeroką tematykę niepełnosprawności, aktywności osób z niepełnosprawnościami, uniwersalnego projektowania i dostępności, ale i sposobów asystowania i pomocy. Na warsztatach uczestnicy mogą wczuć się w osobę z niepełnosprawnością i zobaczyć świat z perspektywy osoby poruszającej się na wózku, czy osoby niewidomej.
 • warsztaty na temat dostępności i uniwersalnego projektowania 
 • warsztaty na temat tworzenia własnych projektów obywatelsko-społecznych, w tym debat – uczestnicy uczą się opracowywania szczegółowego planu inicjatyw obywatelskich. Zajęcia realizowane są metodą projektową;
 • warsztaty na temat organizowania Szkolnego Budżetu Dostępności (SDO) – młodzież zapoznaje się z ideą budżetu obywatelskiego, dowiaduje o jego założeniach i sposobie wdrażania, a także jak krok po kroku przygotować i przeprowadzić budżet w swojej szkole z ukierunkowaniem na projekty wdrażające ideę dostępności.

Członkowie SKMO mają okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami w trakcie organizowanych przez siebie INICJATYW:

 • akcja wolontariacka na rzecz osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnościami,
 • kampania społeczna w tematyce dostępności, promowania empatii i szacunku wobec innych,
 • akcja „Robimy Lokalną Mapę Dostępności”
 • lokalna międzypokoleniowa debata o dostępności
 • organizacja Szkolnego Budżetu Dostępności,
3. DLA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW:

Szkolenia dla pracowników samorządowych Metropolii Poznań w zakresie dostępności oraz planowania i realizacji dostępnych konsultacji społecznych.

W grudniu 2021 odbył się pierwszy z serii webinariów w tematyce dostępności (architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej) oraz uniwersalnego projektowania. Webinarium poprowadziła Pani Izabela Sopalska-Rybak - założycielka i prezeska Fundacji Kulawa Warszawa. Trenerka, działaczka społeczna, ekspertka w grupach doradczych na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Członkini Warszawskiej Rady Kobiet przy Prezydencie m. st. Warszawy. Od wielu lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i prowadzi szkolenia na temat dostępności.

Wydarzenie podzielone było na trzy bloki tematyczne:

 1. Wprowadzenie w przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym obowiązki podmiotów publicznych w zakresie: dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej
 2. Na co należy zwrócić uwagę projektując dostosowane toalety w miejscach użyteczności publicznej
 3. Jak zapewnić dostępność wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami
4. DLA CZŁONKÓW RAD MŁODZIEZOWYCH I RAD SENIORÓW:

Warsztaty dla członków Rad Młodzieżowych i Rad Seniorów w zakresie dostępności i jej znaczenia dla aktywizacji społeczno-obywatelskiej

 

Uczestnikom naszych projektów oferujemy dostęp do naszych publikacji i poradników, m.in.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań na social mediach Stowarzyszenia CREO oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz aktualnościach strony internetowej projektu https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/dostepnosc

Nowa podstrona projektu to także nowe funkcjonalności!

 • Lokalna Mapa Dostępności
 • Szkolny Budżet Dostępności
W projekcie biorą udział następujące szkoły:
 • Szkoła Podstawowa w Wirach Wiry (gminy Komorniki) 
 • Szkoła Podstawowa 2 Mosina 
 • Szkoła Podstawowa 2 Luboń
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej w Buku
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 
 • Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Konarzewie 
 • Zespół Szkół w Tulcach 
 • Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach
 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Czerlejnie Kostrzyn
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie Kórnik
 • Szkoła Podstawowa 38 Poznań
 • Szkoła Podstawowa 10 Poznań 
 • Szkoła Podstawowa 2 Murowana Goślina
 • Szkoła Podstawowa 2 Oborniki
 • Szkoła Podstawowa 70 Poznań
 • Szkoła Podstawowa w Cerekwicy Rokietnica 
 • Szkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza Skoki 
 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie 
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bogusławskiego Suchy Las
 • II LO Swarzędz 
 • Szkoła Podstawowa 3 Szamotuły
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Śrem
 • Akademia Pitagorasa" Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Ulotka projektu Działamy dla dostępności:

Ulotka o projekcie DziałaMy dla dostępności

Pobierz: Ulotka o projekcie - PDF (1010 KB)


Projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

Metropolia Poznań

W skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań wchodzą 23 jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych. Głównym celem SMP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy samorządów w tym zakresie. Stowarzyszenie zajmuje się w głównej mierze inicjowaniem współpracy między samorządami SMP w takich dziedzinach, jak fundusze unijne, rozwijanie idei kolei metropolitalnej, mobilność miejska i integracja transportu publicznego, planowanie przestrzenne oraz systematyczne zwiększanie jakości życia mieszkańców. Więcej informacji: www.metropoliapoznan.pl

 

Więcej o programie DziałaMY, który uruchomiliśmy w 2019 roku możecie przeczytać tutaj.


Projekt pt. „DziałaMY dla dostępności!” jest realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań. 


                               komitet do spraw pożytku publicznego    Narodowy Instytut Wolności         Nowe FIO              

Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu
 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


 

 Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Tytuł projektu: "DziałaMY dla dostępności!" Program: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Całkowita wartość projektu: 319 535 zł Dofinansowanie z dotacji (Budżet Państwa): 299 535 zł