logo działamy dla klimatu    

Działamy dla Klimatu! Program rozwoju edukacji obywatelskiej / 2022-2023 to projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Ecologist without Borders (ang. Ekolodzy Bez Granic) ze Słowenii (EBM) oraz organizacji Norsensus Mediaforum z Norwegii.

Jego głównym założeniem jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w polityki lokalne dotyczące zmian klimatu w samorządach Metropolii Poznań. Program jest częścią działań programu DziałaMY


REALIZATORZY PROJEKTU:

logo creo   logo metropolia Poznań   logo Ekologi brez meja     logo Norsensus Mediaforum


W ramach działań rozwijamy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) w 25 szkołach w Metropoli Poznań, w których dzieci i młodzież uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami, również w swojej społeczności lokalnej. 

Projekt obejmuje obszar Metropolii Poznań: w tym: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne


TERMIN REALIZACJI: 31.12.2021 – 31.07.2023


W każdej ze szkół objętych projektem organizujemy warsztaty dla KADRY NAUCZYCIELSKIEJ oraz UCZNIÓW I UCZENNIC, a także PRZEDSTAWICIELI I PRZEDSTAWICIELEK SAMORZĄDÓW oraz RAD MŁODZIEŻOWYCH i RAD SENIORÓW:

1. DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK:

Pedagodzy z 25 zaangażowanych szkół biorą udział w szkoleniu dotyczącym organizowania pracy Szkolnego Klubu Młodego Obywatela, rekrutacji uczniów, promocji działań, organizowania szkolnego budżetu dostępności, przygotowywania i realizacji inicjatyw obywatelskich z uczniami, dostępność, integracja w praktyce oraz obsługa platformy IT obsługującej Szkolny EKO Budżet Obywatelski oraz narzędzie MAPUJ KLIMAT. 

Jako koordynatorzy i koordynatorki SKMO mogą liczyć na wsparcie doradcze ekspertów CREO, Metropolii Poznań i zagranicznych partnerów przez cały okres trwania projektu.

2. DLA UCZNIÓW I UCZENNIC:

WARSZTATY:

 • warsztaty na temat tworzenia własnych projektów obywatelsko-społecznych, w tym debat – uczestnicy uczą się opracowywania szczegółowego planu inicjatyw obywatelskich. Zajęcia realizowane są metodą projektową;
 • warsztaty na temat organizowania Szkolnego EKO Budżetu Obywatelskiego – młodzież zapoznaje się z ideą budżetu obywatelskiego, dowiaduje o jego założeniach i sposobie wdrażania, a także jak krok po kroku przygotować i przeprowadzić budżet w swojej szkole z ukierunkowaniem na projekty ekologiczne.
 • warsztaty ekologiczne - DziałaMY i chronimy klimat - uczestnicy otrzymają wiedzę o zmianach klimatycznych, sposobach minimalizacji śladu węglowego w codziennym życiu, podejściu zero-waste. Dowiedzą się także jakiego rodzaju aktywności proekologiczne mogą podejmować wspólnie jako grupa!
 • warsztaty o tworzeniu młodzieżowych kampanii społecznych - młodzież dowie się jak przygotować młodzieżową kampanię społeczną w swojej społeczności..

Członkowie SKMO mają okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami w trakcie organizowanych przez siebie INICJATYW:

 • szkolna kampania ekologiczna, który wzbudzi zainteresowanie tematyką zmian klimatycznych,
 • akcja ekologiczna dla lokalnej społeczności
 • debata oksfordzka w tematyce ekologii
 • organizacja Szkolnego EKO Budżetu Obywtalekiego,
3. DLA SAMORZĄDOWCÓW, CZŁONKÓW RAD MŁODZIEZOWYCH, RAD OSIEDLI I RAD SOŁECKICH :

Łącznie 7 webinarów w tematyce ekologicznej.

Webinary przeznaczone były jest dla dla przedstawicieli organów pomocniczych samorządów (rad osiedli, rad sołeckich, rad młodzieżowych, rad seniorów), a także dodatkowo dla urzędników samorządowych a także dla społeczników i osób zainteresowanych aktualnym tematem adaptacji do zmian klimatu i realizacji działań proekologicznych.

 • Webinarium pt. "Adaptacja do zmian klimatu. Nowe narzędzia kształtowania polityk samorządowych" (07.03.2023)

Podczas webinarium przedstawiono wprowadzenie do tematyki adaptacji do zmian klimatu. Omówiono kwestie planowania i realizacji działań mając wpływ na zwiększenie adaptacyjności do zmian klimatycznych. Wreszcie przedstawiono wnioski dla organów pomocniczych JST JST (rady osiedli / sołeckie/ młodzieżowe / seniorów) wynikające z planów adaptacji do zmian klimatu.

Program webinarium - pobierz plik: PROGRAM WEBINARIUM - 07.03.2023

Transkrypcja – Transkrypcja webinarium 07.03.2023 (DOC)

.

 • Webinarium pt. "Dobre praktyki w działaniach ekologicznych Rad Osiedli i Rad Sołeckich - przykładowe przedsięwzięcia i metody finansowania" (30.03.2023)

Podczas wydarzenia online przedstawiono dobre praktyki w działaniach ekologicznych Rad Osiedli i Rad Sołeckich, w tym metody finansowania i przykładowe przedsięwzięcia dotyczące takich sfer jak ZIELEŃ (w tym przedsiewzięcia obejmujące parki, skwery i nasadzenia) oraz WODA (w tym: stawy i mikroretencja).

Program webinarium - pobierz plik: PROGRAM WEBINARIUM - 30.03.2023

Transkrypcja – Transkrypcja webinarium 30.03.2023 (DOC)

.

 • Webinarium pt. "Dobre praktyki w zakresie informacji i edukacji ekologicznej oraz klimatycznej" (17.05.2023)

Podczas wydarzenia zostanły zaprezentowane m.in.: (1) Informacje o module dla organów pomocniczych JST (rad osiedli/ sołeckich/ młodzieżowych/ seniorów) z funkcją ankiet obywatelskich – dostępnym na metropolitalnym portalu konsultacji: www.konsultacje.metropoliapoznan.pl. (2) propozycje różnych form aktywizacji obywatelskiej i społecznej do działań proekologicznych i proklimatycznych oraz warsztatów i zajęć ekologicznych, które mogą być realizowane dla różnych grup wiekowych mieszkańców przez samorządy pomocnicze (np. rady osiedli, rady sołeckie) samodzielnie i przy współpracy z NGO’sami oraz ze szkołami.

Program webinarium - pobierz plik: PROGRAM WEBINARIUM - 17.05.2023

Transkrypcja – Transkrypcja webinarium 17.05.2023 (DOC)


Nasze publikacje:

Poznaj poradniki na temat dobrych praktyk w Słowenii! Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami przygotowanymi przez naszego partnera Stowarzyszenia Ekologi Brez Meja. Znajdziecie tutaj przykłady doświadczeń słoweńskich samorządów w zakresie działań proekologicznych oraz dobre praktyki dotyczące aktywizacji proeko młodzieży.

Poradniki są dostępne w wersji polskiej i angielskiej.

 • PORADNIK - DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI OBYWATELSKIEJ MŁODZIEŻY W KWESTIACH EKOLOGICZNYCH W SŁOWENII (ANG. GOOD PRACTICES ON CIVIC ACTIVATION OF YOUTH IN ECOLOGICAL ISSUES IN SLOVENIA)

Niniejsza broszura ma na celu przedstawienie kilku przykładów i dobrych praktyk aktywizacji młodzieży, w szczególności w kwestiach środowiskowych w Słowenii. Dla większości prezentowanych projektów i inicjatyw młodzież stanowi główną lub jedną z podstawowych grup docelowych. Na końcu publikacji zdecydowaliśmy się rzucić także okiem przykłady inicjatyw, gdzie aktywizacja młodzieży jest pewnym dodatkowym elementem lub jest dostrzegalna dopiero w długiej perspektywie.

Pobierz PORADNIK w PDF (wersja polska) - kliknij TUTAJ

Pobierz PORADNIK w PDF (wersja angielska) - kliknij TUTAJ

 • PORADNIK - DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH W SAMORZĄDACH W SŁOWENII (ANG. GOOD PRACTICES ON PRO-ECOLOGICAL SOLUTIONS IN LOCAL GOVERNMENTS IN SLOVENIA)

Niniejsza broszura ma na celu przedstawienie kilku przykładów i dobrych praktyk w zakresie rozwiązań proekologicznych w samorządach lokalnych w Słowenii. Może służyć jako przewodnik dla pracowników samorządowych i innych lokalnych interesariuszy, aby usprawnić procesy wewnętrzne, a także poprawić świadomość mieszkańców w zakresie podejścia ZERO WASTE. Postępuj zgodnie ze szczegółowym planem zero waste krok po kroku. Dowiedz się, jak angażować się w programy edukacji ekologicznej dla mieszkańców i kampanie zwiększające świadomość ekologiczną obywateli.

Pobierz PORADNIK w PDF (wersja polska) - kliknij TUTAJ

Pobierz PORADNIK w PDF (wersja angielska) - kliknij TUTAJ

 • PORADNIK - DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE TWORZENIA MŁODZIEŻOWYCH KAMPANII SPOŁECZNYCH W NORWEGII (ANG. GOOD PRACTICES ON CREATING YOUTH SOCIAL CAMPAIGNS IN NORWAY)

Niniejsza broszura ma na celu przedstawienie inicjatyw obywatelskich i kultury wolontariatu w Norwegii oraz ukazanie zaangażowania młodzieży norweskiej w różne inicjatywy społeczne. Przewodnik składa się z kilku części. Głównym jej elementem są przykłady w zakresie tworzenia i realizacji kampanii społecznych skierowanych do środowiska młodzieży oraz inicjatyw proekologicznych lub proobywatelskich kreowanych przez osoby młode i realizowanych w dużej mierze w przestrzeni medialnej lub internetowej.

Pobierz PORADNIK w PDF (wersja polska) - kliknij TUTAJ

Pobierz PORADNIK w PDF (wersja angielska) - kliknij TUTAJ

 • PORADNIK - DZIAŁANIE DLA KLIMATU JEST COOL

Działania dla klimatu są COOL to publikacja w formie interaktywnej. Zachęcamy Cię do wpisywania własnych notatek i przemyśleń. Pamiętaj, że masz ogromny wpływ na swoje otoczenie! Dzięki Tobie może stawać się ono coraz bardziej przyjazne dla naszej planety, niezależnie od Twojego wieku, poziomu wiedzy, czy umiejętności. Jesteś gotowy/gotowa? Zaczynamy!

Pobierz PORADNIK w PDF (wersja polska) - kliknij TUTAJ

 • PRZEWODNIK PO ŚWIECIE PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ DLA MŁODYCH

Przewodnik ma na celu wprowadzić Cię w fascynujący świat partycypacji obywatelskiej. Na kartach tej broszury poznasz różne sposoby zaangażowania obywatelskiego, które są dostępne dla młodzieży nawet przed ukończeniem 18 lat i uzyskaniem dowodu osobistego. NIE będziemy więc pisać o wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych czy europejskich. Z tej publikacji jednak dowiesz się czym są konsultacje społeczne, jakie są rodzaje konsultacji, jak się w konsultacje zaangażować i gdzie uzyskać informacje. Opowiemy także o budżetach obywatelskich, które są specyficzną formą konsultacji społecznych, podczas której obywatele mogą współdecydować i to dwukrotnie – po pierwsze mają prawo zgłosić swój projekt a po drugie mają możliwość oddania głosu w głosowaniu wśród mieszkańców przyczyniając się do wyboru najpopularniejszych przedsięwzięć obywatelskich do realizacji. Poznasz Szkolne Budżety Obywatelskie – czyli nowatorską formę budżetu partycypacyjnego realizowaną w społecznościach szkolnych. Wreszcie dowiesz się o radach młodzieżowych – organach pomocniczych samorządów złożonych z młodych ludzi, a także o inicjatywie lokalnej – pomagającej w realizacji przedsięwzięć obywatelskich z pozafinansowym wsparciem samorządów (np. zakup przez gminę niezbędnych towarów lub usług).

Pobierz PORADNIK w PDF (wersja polska) - kliknij TUTAJ


W ramach działań realizujemy dwie konferencje:

 • Konferencja SZKOŁA AKTYWNA SPOŁECZNIE i OBYWATELSKO: wprowadzająca do tematyki aktywizacji obywatelskiej młodzieży w zakresie inicjatyw i kampanii proekologicznych - która odbyła się w wersji online 24 lutego 2023

 • Konferencja podsumowująca prezentująca dobre praktyki projektowe: DziałaMY dla Klimatu! Wydarzenie zostało zrealizowane 21 czerwca 2023 w formie stacjonarnej.

 


Ankiety zaangażowania obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się z 25 raportami z ankiet zaangażowania obywatelskiego dla szkół i JST przygotowanymi w ramach projektu "DziałaMY dla klimatu!". Raporty powstały z wykorzystaniem modułu ankiet obywatelskich na metropolitalnym portalu konsultacji społecznych.

Ankiet dotyczyły takich zagadnień, jak: dotychczasowe doświadczenia wolontariackie, motywacje do podejmowania wolontariatu, zainteresowanie przyszłym zaangażowaniem w wolontariat (w tym w działania o charakterze proekologicznym).

Ankiety były anonimowe, a ich wypełnienie było możliwe drogą elektroniczną. Badanie ankietowe trwało od 20 kwietnia do 20 maja 2023 r. W przypadku kilku ankiet termin został przedłużony do 31 maja 2023 r. Przedłużenie czasu trwania części ankiet było istotne dla uzyskania szerokiego spojrzenia na zaangażowanie młodzieży. Dzięki tej decyzji możliwe było zebranie większej ilości informacji i lepsze zrozumienie postaw oraz preferencji młodych ludzi w kontekście działań na rzecz ochrony środowiska oraz wolontariatu.

W ramach badania ankietowego pozyskaliśmy łącznie 539 przesłanych ankiet zaangażowania obywatelskiego młodzieży

Wyniki ankiet wskazują, że aktualnie młodzież posiada duże doświadczenie w aktywności społecznej. Mniejsze lub większe doświadczenie wolontariackie wskazywało aż 88% respondentów.

Młodzież postrzega wolontariat jako ciekawy i wartościowy sposób spędzania wolnego czasu. Spośród młodych ludzi objętych badaniem aż 69% uważa, że wolontariat pozwala im realizować potrzebę bycia dla innych, 35% sądzi, że wolontariat pomaga im zdobyć nowe umiejętności, a 29% podkreśla, że wolontariat pomaga zawiązywać nowe znajomości.

Większość respondentów (68%) wykazuje zainteresowanie przyszłym zaangażowaniem w wolontariat.

A w jakiego rodzaju działania młodzież chciałaby się zaangażować? Wśród wskazań największą grupę stanowiły:

 • 63% pomoc dla zwierząt i schronisk (np. zbiórki pokarmu czy wyprowadzanie psów),
 • 43% zbiórki pieniężne, na przykład WOŚP,
 • 34% pomoc osobom starszym,
 • 32% wsparcie w organizacji zawodów sportowych,
 • 29% zbiórki ubrań, jedzenia i podstawowych produktów dla potrzebujących,
 • 26% pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

Jeśli chodzi o inicjatywy ekologiczne, młodzież wykazywała największe zainteresowanie takimi akcjami, jak sadzenie drzew i krzewów (55%), sprzątanie świata (45%), stworzenie ogródka warzywno-zielnego lub kwiatowego (41%), kiermasz rzeczy używanych (37%), zbiórka makulatury i elektroodpadów (26%), promocja zdrowego stylu życia i żywności EKO (25%) a także promocja ZERO WASTE jako stylu życia (20%).

Ze ankietami można się bezpośrednio zapoznać na metropolitalnym portalu konsultacji społecznych od adresem www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.


Raporty z ankiet jako praktyczny efekt badania

Zespół projektowy zebrał wyniki ankiet w LOKALNE RAPORTY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ przeznaczone dla szkół objętych projektem, ale także dla samorządów i organów pomocniczych zlokalizowanych na terenie Metropolii Poznań.
Materiał ten w przyszłości może też pomóc w aktualizacji i monitorowaniu planów adaptacji do zmian klimatu.

Zapoznaj się z treścią raportu ogólnego - dane zbiorcze dla wszystkich szkół w formacie PDF POBIERZ RAPORT

Rycina przedstawiająca okładkę raportu ogólnego dla wszystkich szkół uczestniczących w projekcie

Zapoznaj się z pełną treścią raportów dla poszczególnych szkół w formacie PDF:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Komornikach (Gmina Komorniki) - POBIERZ RAPORT
2. Szkoła Podstawowa w Pecnej (Gmina Mosina) - POBIERZ RAPORT
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu (Miasto Luboń) - POBIERZ RAPORT
4. Szkoła Podstawowa w Szewcach (Miasto i Gmina Buk) - POBIERZ RAPORT
5. Szkoła Podstawowa w Kicinie (Gmina Czerwonak) - POBIERZ RAPORT
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Więckowicach (Gmina Dopiewo) - POBIERZ RAPORT
7. Szkoła Podstawowa w Kleszczewie (Gmina Kleszczewo) - POBIERZ RAPORT
8. Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół w Jerzykowie (Gmina Pobiedziska) - POBIERZ RAPORT
9. Szkoła Podstawowa w Iwnie (Gmina Kostrzyn) - POBIERZ RAPORT
10. Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie (Miasto i Gmina Kórnik) - POBIERZ RAPORT
11. XII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu (Miasto Poznań) - POBIERZ RAPORT
12. Szkoła Podstawowa nr 14 w Poznaniu (Miasto Poznań) - POBIERZ RAPORT
13. Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie (Miasto i Gmina Murowana Goślina) - POBIERZ RAPORT
14. Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa w Obornikach (Miasto i Gmina Oborniki) - POBIERZ RAPORT
15. Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie (Miasto Puszczykowo) - POBIERZ RAPORT
16. Szkoła Podstawowa w Rokietnicy (Gmina Rokietnica) - POBIERZ RAPORT
17. Szkoła Podstawowa nr 57 w Poznaniu (Miasto Poznań) - POBIERZ RAPORT
18. Zespół szkolno-przedszkolny w Jeziorkach (Miasto i Gmina Stęszew) - POBIERZ RAPORT
19. Zespół Szkół w Chludowie (Gmina Suchy Las) - POBIERZ RAPORT
20. Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu (Gmina Swarzędz) - POBIERZ RAPORT
21. Szkoła Podstawowa w Baborowie (Miasto i Gmina Szamotuły) - POBIERZ RAPORT
22. Szkoła Podstawowa nr 2 w Śremie (Gmina Śrem) - POBIERZ RAPORT
23. Zespół Szkół w Krośnie (Gmina Mosina) - POBIERZ RAPORT
24. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu (Miasto Poznań) - POBIERZ RAPORT
25. Szkoła Podstawowa nr 78 w Poznaniu (Miasto Poznań) - POBIERZ RAPORT


Zachęcamy do śledzenia naszych działań na social mediach Stowarzyszenia CREO oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz aktualnościach strony internetowej projektu https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/eko


Projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

logo metropolia Poznań

W skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań wchodzą 23 jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych. Głównym celem SMP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy samorządów w tym zakresie. Stowarzyszenie zajmuje się w głównej mierze inicjowaniem współpracy między samorządami SMP w takich dziedzinach, jak fundusze unijne, rozwijanie idei kolei metropolitalnej, mobilność miejska i integracja transportu publicznego, planowanie przestrzenne oraz systematyczne zwiększanie jakości życia mieszkańców. Więcej informacji: www.metropoliapoznan.pl


Projekt realizujemy w partnerstwie z organizacją Norsensus Mediaforum z Norwegii

logo Norsensus Mediaforum

Norsensus Mediaforum to doświadczona organizacja powstała w 2012 r. w Norwegii. Jej głównym obszarem działania jest wspieranie, szczególnie os. młodych i osób z grup wykluczonych, w tworzeniu informacji medialnych i kampanii społecznych, a poprzez aktywność obywatelską tworzenie projektów integrujących i otwartych na różnorodność. 

http://www.norsensus.no


Projekt realizujemy w partnerstwie ze organizacją Ekolodzy Bez Barier ze Słowenii

logo Ekologi brez meja

EBM jest jedną z wiodących słoweńskich NGO zajmujących się poprawą stanu środowiska - koncentrując się na efektywnym wykorzystaniu zasobów i aktywizacji obywatelskiej. EBM jest aktywnym członkiem kilku międzynarodowych sieci np. Zero Waste Europe, Let's do it world!, Break Free From Plastic. EBM walczy o świat wolny od odpadów poprzez badania, podnoszenie świadomości, edukację, pobudzanie współpracy i tworzenie dobrych praktyk. EBM edukuje także o wpływie odpadów na klimat. Od 2004 roku prowadzi rozwijającą się sieć miast, które przyjęły strategie zero waste, dążąc do zapobiegania powstawaniu odpadów i lepszego zarządzania. Jeśli chodzi o edukację, EBM współrealizowała kilka projektów Erasmus + oraz regularnie prowadzi spotkania i warsztaty dla różnych odbiorców, w tym szczególnie dla uczniów i uczennic w słoweńskich szkołach. Obecnie EBM prowadzi obywatelski projekt naukowy dotyczący odpadów dla szkół w całym kraju.

http://www.ebm.si


Więcej o programie DziałaMY, który uruchomiliśmy w 2019 roku możecie przeczytać tutaj.


                           Islandia, Liechtenstein i Norwegia Fundusze EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny                      

Projekt finansowany przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy
EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Regionalny