W Stowarzyszeniu CREO rozwijanie wolontariatu to jeden z naszych nadrzędnych celów - dążymy promowania postaw zaangażowanych społecznie i obywatelsko, świadomych, wrażliwych na potrzeby innych oraz kierujących się empatią i szacunkiem wobec drugiej osoby. Ideę wolontariatu szerzymy w różnych miejscach i wśród różnych grup wiekowych - od najmłodszych, przez studentów, osoby dorosłe, po seniorów/seniorki. 

Bardzo ważny jest dla nas wolontariat szkolny. Dzieci i młodzież poprzez wspólne działanie na rzecz innych, nie tylko kształtują od najmłodszych lat empatyczną postawę zaangażowaną społecznie - uczą się też współpracy, odpowiedzialności czy systematyczności. Zdobywają nowe umiejętności oraz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości pomogą im w kolejnych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej.

Szkolne Kluby Wolontariatu (SKW) rozwijamy za pomocą szkoleń i warsztatów (dla uczniów i uczennic, jak i nauczycieli i nauczycielek), by podnosić wiedzę i kompetencje w tematach związanych z wolontariatem (czym on jest, jak lepiej zrozumieć niepełnosprawność i starość, jak pomagać poprzez rękodzieło…). Oprócz tego wspieramy proces rekrutowania, informowania czy doceniania członków SKW takimi akcesoriami, jak gabloty, legitymacje czy dzienniczki wolontariuszy. Zależy nam na tym, by nasze działania były kompleksowe, oraz by wszyscy zaangażowany uczniowie i uczennice zyskiwały nie tylko nowe umiejętności, ale i satysfakcję oraz radość z pomagania.

Gra planszowa MaMY Plan! została stworzona przez Zespół CREO na bazie 17 letniego doświadczenia w rozwijaniu idei wolontariatu, w tym wolontariatu szkolnego. To szkoleniowa gra rozwijająca ideę myślenia projektowego. Jest jednym z narzędzi pomocnych w rozwijaniu wolontariatu szkolnego, przekazywaniu wiedzy, ale też pokazyzuje, że zaangażowanie w wolontariat to m.in. dobra zabawa i miło spędzony w grupie przyjaciół czas.

To gra, która ma na celu kształtowanie u młodzieży gotową do działania postawę i pobudzenie kreatywnego myślenia w planowaniu oraz przyszłym realizowaniu inicjatyw wolontariackich.

JAKI JEST CEL GRY?

Zadaniem graczy jest zaplanowanie w grupie inicjatywy wolontariackiej. Musi ona być jednak dopasowana do warunków określonych za pomocą kart wylosowanych przez grupę w 8 kategoriach dotyczących możliwości i ograniczeń odnośnie planowanej inicjatywy: gość specjalny, miejsce, zdarzenie losowe, zasoby, budżet, talenty, okres realizacji, partner. Gracze podzieleni na zespoły próbują jak najlepiej wykorzystać sytuację, w której się znajdują. Ich pomysły i rozwiązania zostaną ocenione ze względu na realność, użyteczność i kreatywność proponowanych przez nich rozwiązań – grupy rywalizują o tytuł najlepszej inicjatywy.

Oprócz walorów merytorycznych i estetycznych, gra jest również praktyczna i dopasowana do warunków szkolnych - liczba graczy jest nieograniczona, a przekazywane treści i pomysły mają przede wszystkim inspirować wszystkich do działań w szkole i jej najbliższej okolicy. Naszym celem jest zachęcanie do działań i wcielanie pomysłów w życie - gra ma stanowić jedynie punkt wyjścia do inicjatyw i podpowiadać, z czego w swojej okolicy można skorzystać - na co można patrzeć jak na zasób oraz jak przygotować się na różne niedogodności i radzić sobie z ewentualnymi przeszkodami!

 

 

---

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

logo CREO         logo Narodowy Instytut Wolności. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego