Jako CREO z ogromnym smutkiem i trwogą obserwujemy to co dzieje się na Ukrainie. Ta nieuzasadniona napaść Rosji musi spotkać się ze stanowczym potępieniem, ale też z konkretnymi działaniami wspierającymi cały naród Ukraiński.
Nie możemy Ukrainy zostawić samej. My w Polsce zostaliśmy głęboko doświadczeni przez wojnę i za punkt honoru powinniśmy traktować każdą aktywność, która wychodzi naprzeciw wszelkiej agresji i nienawiści. To co dziś przeżywa Ukraina, my doświadczyliśmy we wrześniu 1939 roku. 

Dlatego jako CREO jesteśmy w gotowości do wspierania i angażowania się we wszelkie akcje pomocowe,  które są i będą skierowane na wspieranie ofiar tej wojny. Deklarujemy pełną otwartość na współpracę ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi i instytucjami - rządowymi i samorządowymi, by wspólnie podejmować kroki pomocowe.

Ponadto zapewniamy, że w bieżących i przyszłych działaniach CREO związanych z rozwijaniem aktywności obywatelskiej  i wolontariatu, co jest główną misją naszej organizacji, będziemy jeszcze mocniej i intensywniej podkreślać jak ogromnie ważny jest aktywny udział w życiu społecznym i obywatelskim oraz budowaniu kultury demokratycznej. Jest to tym bardziej ważne, że naszymi odbiorcami są głównie osoby młode ,dlatego naszym obowiązkiem jest pokazywanie dobrych wzorców i przykładów, zachęcanie do praktycznego udziału w aktywnościach oraz piętnowanie tego co złe, by już od młodości mieli pełną świadomość swoich praw i obowiązków. Tylko w taki sposób, poprzez edukację, praktykę, aktywność oraz samokontrolę społeczną  i obywatelską odpowiedzialność, jesteśmy w stanie uniknąć rozwoju autorytaryzmu, propagandy i nienawiści jaką dziś kierują się władze rosyjskie. Jak widzimy, tragiczna historia może się powtarzać i niestety dzisiaj jesteśmy tego świadkami. We wszystkich naszych działaniach będziemy z całą mocą podkreślić jak ważny jest dialog, wzajemny szacunek, empatia oraz współpraca począwszy od lokalnej aż po międzynarodową - bez względu na narodowość, płeć, religię, wiek, czy poziom sprawności. Będziemy też jeszcze mocniej propagować społeczną solidarność i angażowanie się w działania na rzecz innych poprzez wolontariat - obecnie w szczególności takich działań, które będą wspierać naród ukraiński. 

Zachęcamy Was do wsparcia zbiórki Polskiej Akcji Humanitarnej dla Ukraińców w strefie konfliktu oraz działania Polskiego Czerwonego Krzyża, który gromadzi środki i kadrę, gotową na udzielenie pomocy humanitarnej poszkodowanym:

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych możliwościach wspierania narodu Ukraińskiego.

Serdecznie Was pozdrawiamy! Dbajmy o siebie i innych!


#ukraina #StandWithUkraine #solidarnizukraina #stopWojnie #wolność #pomoc #creo