Creo

Stowarzyszenie CREO ogłasza konkurs na opisanie najlepszych gier i zabaw, jakie towarzyszyły seniorom w dzieciństwie. Opis powinien być szczegółowy i uwzględniać wszystkie zasady oraz reguły wybranej gry lub zabawy. Prace zebrane zostaną w publikację i przekazane szkołom, co ma zachęcić najmłodszych do praktykowania zapominanych sposobów spędzania wolnego czasu.

Prace można wysłać listem lub przynieść do biura Stowarzyszenia CREO przy ul. Sienkiewicza 13/3; 60-816 Poznań do końca października 2015 roku.

Zasady konkursu:

1. Jedna praca może zawierać opis więcej niż jednej gry/zabawy;

2. Opis jednej gry/zabawy powinien zmieścić się na stronie A4 (maszynopisu lub czytelnego rękopisu) i – jeżeli to możliwe – być opatrzony zdjęciem zrobionym podczas gry/zabawy;

3. Dla najlepszych pięciu autorów przewidziano atrakcyjne nagrody;

4. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie opisu i zdjęcia (jeżeli jest dołączone) w publikacji;

5. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora z numerem telefonu do kontaktu;

6. Lista zwycięzców zamieszczona zostanie na stronie internetowej Stowarzyszenia CREO w zakładce Klub Starszaka (http://www.centrumcreo.pl/index.php/klub-starszaka), osoby nagrodzone powiadomione zostaną także osobiście.

Zapraszamy do udziału!