Wielkanocna zbiórka żywności w szkołach - pierwsza wspólna akcja CREO i Banku Żywności w Poznaniu już za nami. Zgodnie z planem zebrane dary trafiły jeszcze przed świętami do potrzebujących z powiatu poznańskiego. Łącznie zebranych zostało kilkaset kilogramów żywności.

Bardzo nam miło ogłosić, że pierwsza wspólna akcja CREO i Banku Żywności właśnie się rozpoczęła! Przez najbliższy tydzień, w 12 współpracujących z nami szkołach prowadzona będzie wspólna zbiórka żywności na rzecz potrzebujących. Oznacza to, że w naszą akcję zaangażowanych zostanie kilka tysięcy uczniów i ich rodziców!

Tym razem tematem warsztatów były wolontariat, budowanie szkolnych klubów wolontariatu oraz planowanie i organizowanie inicjatyw społecznych. W szkoleniu udział wzięli nauczyciele z 10 szkół, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Informujemy, że po zakończonym naborze szkół do projektu „WOLONTARIAT Z KLASĄ – budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego”.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Animatorów Wolontariatu w ramach projektu pt. „WOLONTARIAT Z KLASĄ - budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego”.