Stowarzyszenie CREO działa na terenie Wielkopolski od 2004 roku, wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród seniorów.

Wśród naszych działań, priorytetowo traktujemy obszar edukacji i wychowania najmłodszych. Uważamy, że już od najmłodszych lat warto pokazywać dzieciom i młodzieży świat wolontariatu. To właśnie w szkole kształtują się zainteresowania uczniów, ich zaangażowanie społeczne, które przełoży się później na postawę dobrego i wrażliwego człowieka gotowego pomagać innej osobie. Poprzez wolontariat dzieci i młodzież uczą się współpracy, odpowiedzialności czy systematyczności. Zdobywają nowe umiejętności oraz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości pomogą im w kolejnych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej. Dlatego postanowiliśmy w ciekawy sposób wyjść naprzeciw problemom związanym z ograniczoną aktywnością społeczną młodego pokolenia.

Z tą myślą w 2012 roku stworzyliśmy i od 7 lat rozwijamy dwa innowacyjne programy edukacyjne dla szkół – WIELKODUCHY - dedykowany do szkół podstawowych oraz WOLONTARIAT Z KLASĄ - skierowany do szkół ponadpodstawowych. Celem obu programów jest kompleksowe wsparcie placówek edukacyjnych w rozwijaniu wolontariatu szkolnego. Głównym ich założeniem jest praktyczne zapoznawanie dzieci i młodzieży z tematyką wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących poprzez tworzone przez nas Szkolne Kluby Wielkoducha (w szkołach podstawowych) i Szkolne Kluby Wolontariatu (w szkołach ponadpodstawowych). Na ten moment nasze Kluby prowadzimy już w 80 szkołach w Wielkopolsce, gdzie pod okiem blisko 100 nauczycieli stale współpracuje z nami już ponad 1500 uczniów i uczennic pełniących rolę szkolnych wolontariuszy.

Ponadto Stowarzyszenie CREO rozwija również wolontariat seniorów. W prowadzonym przez nas klubie wolontariatu pn. „Klub Starszaka” osoby starsze mają okazję zaangażować się w pomaganie i tym samym pokazać, że wolontariat nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Na ten moment współpracuje z nami już kilkudziesięciu seniorów, w tym mieszkańcy DPS.

Stowarzyszenie CREO bardzo aktywnie działa również na polu rozwijania idei wolontariatu pracowniczego. Dzięki naszemu wsparciu już 12 firm miało okazję zaangażować się społecznie. Wśród naszych Partnerów można wymienić już m.in. takie firmy jak: AQUANET, ARVATO, BZ WBK, ENEA, FRANKLIN TEMPLETON, KOMPANIA PIWOWARSKA czy SOLARIS. W tym celu dla pracowników przeprowadzamy ciekawe warsztaty przygotowujące do pracy wolontariackiej (z wykorzystaniem naszych narzędzi tj. kombinezonu starości i wózka inwalidzkiego), a następnie organizujemy akcje społeczne. Dotychczas w ramach naszych akcji udało się wesprzeć kilka instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych (tj. DPS Bukowska i DPS Ugory. Stowarzyszenie Żurawinka czy WTZ Śmiałek).

2018 podęliśmy się również realizacji dwóch projektów innowacyjnych na rzecz seniorów (w tym seniorów z niepełnosprawnościami ruchowymi i seniorów niewidomych). Pierwszym był „MÓJ WŁASNY KĄT”, w wyniku którego przetestowaliśmy i opisaliśmy model wspierania seniorów przez grupy wolontariuszy pracowniczych polegający na wyremontowaniu przez nich 10 pokoi seniorów w DPS. Drugim był projekt „Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów”, w wyniku którego przetestowaliśmy i opisaliśmy model zamieszkiwania seniorów w DPS wspólnie ze zwierzętami, tym samym poprzez zooterapię zwiększając jakość życia seniorów. Dzięki naszemu projektowi obecnie w dwóch DPS w Poznaniu zamieszkuje 5 różnych gatunków zwierząt. Projekt prowadzony jest we współpracy z Ogrodem Zoologicznym w Poznaniu Obecnie trwa upowszechnianie obu projektów, tak aby oba modele mogły zostać wprowadzane w kolejnych DPS w kraju.

Ponadto w 2019 r. podjęliśmy współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Aktywni i niezależni”. W ramach współpracy przeprowadziliśmy cykl 6 warsztatów nt. wolontariatu oraz wspierania osób starszych i osób z niepełnosprawnościami dla grupy kilkudziesięciu wolontariuszy z subregionu konińskiego. W ramach współpracy powstał również poradnik dotyczący tworzenia lokalnych struktur i działań wolontariackich.

Odbiorcami naszych warsztatów są również inne instytucje z całego kraju. Mieliśmy przyjemność prowadzić warsztaty dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dla urzędników samorządowych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, dla pracowników i wolontariuszy licznych organizacji pozarządowych, a nawet dla osadzonych i personelu w kilku zakładach karnych w Wielkopolsce. Od 2015 roku nasza organizacja przeprowadziła już ponad 300 warsztatów, w których uczestniczyło blisko 3000 osób (nauczyciele, uczniowie, studenci i słuchacze, pracownicy firm i instytucji, seniorzy).