WIELKODUCHY I WOLONTARIAT Z KLASĄ

Wśród naszych działań, priorytetowo traktujemy obszar edukacji i wychowania najmłodszych. Uważamy, że już od najwcześniejszych lat warto pokazywać dzieciom i młodzieży świat wolontariatu. To właśnie w szkole kształtują się zainteresowania uczniów, ich zaangażowanie społeczne, które przełoży się później na postawę dobrego i wrażliwego człowieka gotowego pomagać innej osobie. Poprzez wolontariat dzieci i młodzież uczą się współpracy, odpowiedzialności czy systematyczności. Zdobywają nowe umiejętności oraz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości pomogą im w kolejnych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej.

Dlatego postanowiliśmy w ciekawy sposób wyjść naprzeciw problemom związanym z ograniczoną aktywnością społeczną młodego pokolenia. Z tą myślą w 2012 roku stworzyliśmy dwa innowacyjne programy edukacyjne dla szkół – WIELKODUCHY - dedykowany do szkół podstawowych oraz WOLONTARIAT Z KLASĄ - skierowany do szkół ponadpodstawowych.

      

 

Celem obu programów jest kompleksowe wsparcie placówek edukacyjnych w rozwijaniu wolontariatu szkolnego. Głównym ich założeniem jest praktyczne zapoznawanie dzieci i młodzieży z tematyką wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących poprzez tworzone przez nas SZKOLNE KLUBY WIELKODUCHA i SZKOLNE KLUBY WOLONTARIATU.

Na ten moment nasze Kluby prowadzimy już w 80 szkołach w Wielkopolsce, gdzie pod okiem blisko 100 nauczycieli stale współpracuje z nami już ponad 1500 uczniów i uczennic pełniących rolę szkolnych wolontariuszy!

 

DziałaMY

W 2019 roku uruchomiliśmy nowy program dla szkół: „DziałaMY w Metropolii Poznań”, który realizujemy w partnerstwie z Metropolią Poznań. W ramach projektu w 25 szkołach z powiatu poznańskiego rozwijamy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, w których dzieci i młodzież organizują szkolne budżety obywatelskie i uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.

Nasz wniosek został uznany przez ekspertów za innowacyjny i zajął prestiżowe 9 miejsce w gronie 450 projektów z całego kraju.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.