O CREO

Stowarzyszenie CREO jest organizacją pozarządową powołaną do życia w 2004 roku przez grupę zgranych i pełnych pasji młodych ludzi, którym bliska jest idea wolontariatu.Od początku nasz zespół cechował się niebywałą kreatywnością i ogromnym pokładem społecznej energii. Fakt, że wśród nas są również osoby niepełnosprawne przyczynił się do tego, że rozumiemy potrzeby grup wykluczonych i za cel stawiamy sobie łamanie stereotypów i pokonywanie wszelkich barier oraz ograniczeń. Dlatego w swoich działaniach cechujemy się otwartością i tolerancją. Uważamy, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko takie, które trudniej się osiąga. Zawsze stawialiśmy sobie ambitne cele i konsekwentnie, krok po kroku je realizujemy.

 

MISJA

Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i idei wolontariatu. Od początku istnienia CREO jest inicjatorem wielu akcji i projektów prospołecznych, co istotne ich realizację opieramy przede wszystkim na pracy wolontariackiej. Wśród naszych działań, priorytetowo traktujemy obszar edukacji i wychowania najmłodszych. Z tą myślą stworzyliśmy dwa innowacyjne programy edukacyjne dla szkół – WIELKODUCHY - dedykowany do szkół podstawowych oraz WOLONTARIAT Z KLASĄ - skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Założeniem obu programów jest praktyczne zapoznawanie dzieci i młodzieży z tematyką wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących poprzez tworzone przez nas Szkolne Kluby Wielkoducha i Wolontariatu. Mamy ogromną satysfakcję, że oba nasze projekty zyskały uznanie w oczach operatora prestiżowego Programu Szwajcarskiego i zostały wsparte grantami pozwalającymi rozwinąć nasze pomysły. Dzięki temu mieliśmy możliwość stworzyć kompleksowy i modelowy proces wdrażania wolontariatu w szkołach, co jest rozwiązaniem dotychczas niespotykanym w polskich szkołach. Sukces tych nowatorskich i innowacyjnych programów jest dla nas powodem do wielkiej dumy, ale też mamy poczucie ogromnej odpowiedzialności. Dlatego nie ustajemy w wysiłkach nad doskonaleniem i uskutecznianiem naszych działań.

 

PROGRAMY EDUKACYJNE

Dzięki naszym programom edukacyjnym WIELKODUCHY oraz WOLONTARIAT Z KLASĄ już setki młodych wolontariuszy zaczęły pomagać potrzebującym, czerpiąc z tego ogromną satysfakcję i radość, zdobywając nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie. To ogromny i bezcenny kapitał na przyszłość dla całego naszego społeczeństwa. Wierzymy, że im mocniej będziemy rozwijać ideę wolontariatu wśród najmłodszych tym większa jest szansa, że jeżeli my kiedyś będziemy w potrzebie to znajdą się osoby dla których nie będziemy obojętni. Wierzymy, że w każdym z nas jest Wielkoduch – trzeba mu tylko pomóc rozwinąć pelerynę i wskazać gdzie i w jaki sposób można pomagać potrzebującym. Bo fajnie jest pomagać.

 

DZIŚ I JUTRO

Dziś CREO to doświadczona organizacja pozarządowa z dziesięcioletnią tradycją. Obecnie współpracujemy z kilkudziesięcioma organizacjami i instytucjami społecznymi w Polsce. Stworzone przez nas programy realizowane są w kilkudziesięciu placówkach edukacyjnych w Wielkopolsce. Z ogromnym entuzjazmem i zachwytem w inicjowane przez nas działania angażują się dzieci, nauczyciele i rodzice. Z szacunkiem i uznaniem o naszej działalności wypowiadają się przedstawiciele administracji publicznej, a nasze działania realizowane są pod patronatem Kuratorium Oświaty i Wojewody Wielkopolskiego.Corocznie w nasze liczne akcje i projekty angażuje się kilkuset wolontariuszy.Jesteśmy stale obecni w mediach, realizujemy również kampanie marketingowe. Przez ostatnią dekadę udało nam się stworzyć prężną i dynamiczną organizację pozarządową podążającą w jasno określonym kierunku. Przez lata budowana solidność i wiarygodność jest dla nas rzeczą fundamentalną a jednocześnie zobowiązaniem do dalszej intensywnej pracy. Wszak jest jeszcze wiele dobrego do zrobienia.

 

Dokumenty CREO:

- Statut

- Raport z działalności w 2013 roku

- Polityka Prywatności