Nasze programy edukacyjne realizujemy przy wsparciu naszych Partnerów, do których należą:

Fundacja INEA

Fundacja INEA zajmuje się POMAGANIEM w zrozumieniu otaczającego nas cyfrowego świata, NAUKĄ jak bezpiecznie i mądrze korzystać z zasobów sieci internet oraz INSPIROWANIEM, do korzystania z ułatwień, jakie niosą z sobą nowoczesne technologie (poczta elektroniczna, wszelkiego rodzaju e-usługi oraz portale społecznościowe). Więcej informacji o Fundacji znajdziecie na stronie internetowej: http://fundacja.inea.pl/

Bank Żywności

Jest organizacją pozarządową, która w swej działalności kieruje się zasadą non – profit – działalność bez zysku. Bezpłatnie pozyskuje nadwyżki żywności i bezpłatnie je rozdziela. Żywność kieruje do osób potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem.

www.poznan.bankizywnosci.pl

Fundacja Podaj Dalej

To zgrana grupa sprawnych i niepełnosprawnych osób myślących pozytywnie. Usamodzielnia osoby niepełnosprawne i angażuje ich otoczenie oraz społeczności lokalne. Wsparcie obejmuje aktywizację społeczną, zawodową i życiową. Dąży do pełnego udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia zgodnie z ideą doktora Piotra Janaszka, patrona fundacji. Fundacja prowadzi Centrum Wolontariatu, w którym działają sprawni i niepełnosprawni Wolontariusze w różnym wieku.

www.podajdalej.org.pl

Fundacja Wózkowicze

Głównym celem Fundacji jest zwiększanie świadomości i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto Fundacja zajmuje się m.in. poprawą jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, osób dorosłych, w tym seniorów, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, potrzebującym pomocy oraz zwiększenie perspektyw ich rozwoju fizycznego, psychicznego, zawodowego. Ważnym celem Fundacji jest również minimalizacja barier w tym społecznych, architektonicznych, uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami, głównie poruszających się na wózkach inwalidzkich, pełną partycypację w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.

www.wozkowicze.pl

Arvato Services Polska

Nasze działania podczas Finałów WOŚP od wielu lat wspiera firma ARVATO, która jest częścią międzynarodowego koncernu medialnego Bertelsmann AG. Pięknie dziękujemy!

www.arvato.pl