WOLONTARIAT PRACOWNICZY:

Stowarzyszenie CREO bardzo aktywnie działa na polu rozwijania idei wolontariatu pracowniczego. Wśród naszych Partnerów można wymienić m.in. AQUANET, ARVATO, BZ WBK, ENEA, FRANKLIN TEMPLETON, KOMPANIA PIWOWARSKA, czy SOLARIS. W tym celu dla pracowników przeprowadzamy ciekawe warsztaty przygotowujące do pracy wolontariackiej (z wykorzystaniem naszych narzędzi, m.in. kombinezonu starości i wózka inwalidzkiego), a następnie organizujemy wspólne akcje społeczne.

Dotychczas w ramach naszych akcji udało się wesprzeć kilka instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, np. Dom Pomocy Społecznej Bukowska, Dom Pomocy Społecznej Ugory, Stowarzyszenie Żurawinka, czy WTZ Śmiałek).

Nasze projekty:

 

W projekcie tym przetestowaliśmy model wspierania seniorów przez grupy wolontariuszy pracowniczych kierując się mottem:

„Dom Pomocy Społecznej dla osób z zewnątrz to ośrodek, dla Seniorów – to Dom”.

W działania wolontariackie zaangażowaliśmy 80 wolontariuszy pracowniczych, którzy wcześniej uczestniczyli w organizowanych przez nas warsztatach przygotowujących ich do wspierania seniorów. W ramach projektu udało się wyremontować 10 pokoi w poznańskich Domach Pomocy Społecznej i wdrożyć w nich spersonalizowane udogodnienia dla osób starszych zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania. Remonty zostały przeprowadzone jednego dnia(!) – w tym czasie Seniorzy i Seniorki przebywali na międzypokoleniowych wycieczkach organizowanych przez wolontariuszyJ

Za realizację projektu "Mój własny kąt" CREO otrzymało wyróżnienie w kategorii wolontariat pracowniczy podczas XIX Gali Poznańskiego Wolontariusza Roku.

  

Ideą naszego projektu było stworzenie mieszkańcom DPS możliwości zamieszkiwania ze zwierzętami i tym samym, poprzez zooterapię, zwiększyć jakość życia seniorów. W testowaniu innowacji wzięli udział seniorzy z dwóch poznańskich DPS – DPS Bukowska i DPS Ugory, których wspierało kilkunastu wolontariuszy koordynowanych i przeszkolonych przez naszych ekspertów. Projekt jest nadal kontynuowany i dzięki niemu w obu poznańskich DPS zamieszkuje 5 różnych gatunków zwierząt (chomiki, króliki, papugi, agama brodata i rybki)! Obecnie trwa upowszechnianie modelu, tak aby idea zamieszkiwania seniorów wspólnie ze zwierzętami mogła zostać wprowadzana w kolejnych DPS w całej Polsce.

Projekt prowadzimy we współpracy z  Ogrodem Zoologicznym w Poznaniu. Innowacja została nagrodzona w konkursie Działania Godne Uwag 2019.

 


 

WOLONTARIAT SENIORALNY:

Jesteśmy zdania, że wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego w nasze działania społeczne staramy się angażować każdą grupę wiekową. Co roku uczestniczymy w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako Sztab CREO, a naszą drużynę zasilają wolontariusze szkolni, pracowniczy, nasi przyjaciele i sympatycy, a także niezastąpieni wolontariusze senioralni.

Nasz projekt:

 

W prowadzonym przez nas klubie wolontariatu „Klub Starszaka”, Seniorzy i Seniorki z Poznania i okolic mają okazję zaangażować się w pomaganie i tym samym pokazać, że wolontariat nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Cykliczne spotkania prowadzone są w siedzibie Stowarzyszenia CREO na poznańskich Jeżycach. W Klubie Starszaka można włączyć się w działania wolontariackie, spędzić wspólnie czas na warsztatach i zawrzeć nowe, wspaniałe znajomości. Stworzone podczas zajęć rękodzieła przekazywane są różnym instytucjom i organizacjom wspierając ich działalność. Niekiedy spotkania mają również charakter „wyjazdowy” (odbywają się, np. w domach pomocy społecznej).

Więcej informacji [KLIK]

 


 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Odbiorcami naszych warsztatów są instytucje z całej Polski. Mieliśmy przyjemność prowadzić warsztaty m.in. dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dla urzędników samorządowych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, dla pracowników i wolontariuszy licznych organizacji pozarządowych, dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wielu firm i korporacji, a nawet dla osadzonych i personelu w kilku zakładach karnych w Wielkopolsce.

 

Od 2015 roku przeprowadziliśmy już ponad 400 warsztatów, w których uczestniczyło blisko 5000 osób (nauczyciele, uczniowie, studenci i słuchacze, pracownicy firm i instytucji, seniorzy).