DOKUMENTY

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia CREO.

Znajdziecie tam ważne informacje dotyczące naszej organizacji:

Statut – Stowarzyszenie CREO

 

SPRAWOZDANIA

Poniżej przedstawiamy sprawozdania z działalności Stowarzyszenia CREO.

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2019 rok

Zgodnie z paragrafem 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r.w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020 (Dz. U. poz. 906) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2019 zamieścimy do 15 października 2020 roku.

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2018 rok

Bilans 2018

Informacja dodatkowa 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2017 rok

Bilans 2017

Informacja dodatkowa 2017 

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Rachunek zysków i strat 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2016 rok

Bilans 2016

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny 2016

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2015 rok

Bilans 2015

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015